Expert Review

Home » Services » Expert Review

Stijn OneRetail 2019

Krijg meer grip op de online journey van jouw klant

Met de expert review van OneRetail brengen wij de online customer journey van jouw klant in kaart. Met deze review onderzoeken wij op meer dan 100 cruciale punten de te onderzoeken klantreis. Hiervoor gebruiken wij een speciaal ‘in house' ontwikkeld klantreismodel.

In de review onderzoeken wij of je een goede online presentatie hebt, of je product(en) of dienst(en) eenvoudig vindbaar zijn en of het eenvoudig is om deze aan te schaffen en te retourneren. Het gaat immers om de evaluatie van de volledige klantreis en daarbij behorende klantervaring.

Verbeter de online ervaring met de expert review van OneRetail

Wij voeren in dit onderzoek de klantreis zelf uit, waarbij iedere fase in de reis vanuit meerdere invalshoeken wordt bekeken. Omdat wij daarbij vanuit klantperspectief kijken, werken wij dwars door de verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen heen en gedragen ons als ‘jullie’ klant die deze reis doorloopt.

Zo kijken we bijvoorbeeld kritisch naar de filters op listerpagina's, de ranking op de interne zoekmachine, de presentatie van de content en de mogelijkheden tot bijverkoop. De inzichten en checks worden ‘gebenchmarkt’ met vooraf vastgestelde best practices.

orderbevestiging

Analyse aan de hand van de online Customer Journey

Met deze review wordt de online klantervaring voor de retailer of het merk verder verbeterd. Via dit model maken wij niet alleen inzichtelijk waar, maar ook hoe en in welke fase van de journey verbeterpotentieel ligt. Door deze punten te implementeren verhoog je niet alleen je klanttevredenheid, maar zal ook de conversie substantieel stijgen.

Hoe werkt de OneRetail Expert Review?

  1. Wij bepalen in overleg welke klantreis onderzocht wordt en waar in de reis meer of minder focus in bepaalde fasen van de reis moet liggen
  2. Wij bepalen in overleg de best practices
  3. OneRetail analyseert de website a.d.h.v. het klantreismodel
  4. OneRetail presenteert de resultaten van de review

Wat ontvang je van OneRetail?

  1. Een presentatie met alle verbeterpunten overzichtelijk gepresenteerd.
  2. Een “Impact Feasibility analyse”, waarin OneRetail de verbeterpunten weegt op mate van impact en eenvoud om te implementeren.
  3. Een geprioriteerde backlog met de belangrijkste verbeterpunten waarmee je direct aan de slag kunt.

Voor wie is de expert review geschikt?

Brands

Voor brands is de expert review uitermate geschikt om te gebruiken om de samenwerking en relatie met retailers op online vlak naar de next level te tillen. Met de inzichten die uit deze review komen kunnen sale- en accountmanagers op een inhoudelijker level de relatie optimaliseren om daarmee de online aanwezigheid te vergroten en de conversie van de retailer verder te verhogen. Kortom, een win-win situatie voor beide partijen.

Retailers

Voor retailers die willen toetsen of hun website ‘on par’ is met de best practices in de markt, te gebruiken ter inspiratie voor de eigen (development) backlog en als extern onafhankelijk verkregen input om zowel conversiegroei als ook een hogere klanttevredenheid te scoren.

Interesse om de journey te verbeteren?

Wil je jouw websites ook laten reviewen? We komen graag met je in contact.

Onze specialisten voor Expert Review

Tachmy Dilmy

Managing partner

Maarten Dubbelman

Senior e-commerce consultant
Benieuwd hoe wij onze werkwijze voor jouw organisatie laten werken?